Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /home/thamdinhg/domains/thamdinhgiahanoi.com.vn/public_html/modules/mod_tintroi/tmpl/default.php(39) : eval()'d code on line 1
Nguồn: Ngân hàng Ngoại thương VN
Giá vàng
Thông tin website

Số lần xem bài viết : 2436369
Hiện có 1700 khách Trực tuyến
 
Mẫu thanh lý hợp đồng thẩm định giá
Mẫu thanh lý hợp đồng thẩm định giá

                       UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
           CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ
             VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HÀ NỘI
         ---------------------------------
        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------
 
 
BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG
DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN
 

 - Căn cứ nội dung thoả thuận tại Hợp đồng số: ....../2008/HĐ-TĐG-VFS ngày ..........;
 - Căn cứ kết quả thẩm định tại Chứng thư thẩm định giá số: ....../2008/CT-TĐG-VFS ngày .........của Công ty Cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội;
Hôm nay, ngày  ........ tháng ......... năm 2008, tại văn phòng Công ty Cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội, số 37 Lý Thường Kiệt, chúng tôi gồm:
 
Bên thuê dịch vụ (Bên A): ...........................................................
          - Đại diện: .......................     -    Chức vụ:  .........................
- Trụ sở tại : ................................
- Điện thoại:                 Fax : 
- Mã số thuế: 
- Số tài khoản:
Bên cung cấp dịch vụ (Bên B): CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HÀ NỘI
- Đại diện: Bà Nguyễn Thị Bình Minh     Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Địa chỉ: 37 Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 04 39 368 428      ;    Fax: 04 39 368 423 
- Mã số thuế: 0102925759
- Số tài khoản:    122.10.00.0073967 tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành.
Hai bên cùng nhau thoả thuận đi đến thống nhất lập Biên bản thanh lý hợp đồng số:  ............/2008/HĐ-TĐG-VFS ngày ............. về việc: Cung cấp dịch vụ thẩm định giá trị tài sản tại Giấy đề nghị số........... ngày ........... của .......... với nội dung như sau:

I-CHẤT LƯỢNG CÔNG VIỆC THẨM ĐỊNH GIÁ:
          - Công ty Cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội đã thực hiện được đầy đủ các nội dung công việc đã thoả thuận tại Hợp đồng số: ....../2008/HĐ-TĐG-VFS nói trên và đã có Chứng thư thẩm định giá số: ............/2008/CT-TĐG-VFS ngày .............., đảm bảo thoả mãn đầy đủ các yêu cầu của bên A.
        - Giá trị tài sản được thẩm định để làm căn cứ tính giá trị hợp đồng là : ......................đồng
- Bên A không có ý kiến khiếu nại về chất lượng dịch vụ đã được cung cấp.
 
 II- GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN :
1-     Giá trị hợp đồng thực tế thực hiện:......................đồng
 Trong đó:      
+ Giá trị dịch vụ trước thuế: ...............đ x .................%   =
+ Thuế VAT:                          .............đ x   10% (VAT) =
                                                               Tổng cộng    =
2- Số tiền bên A đã đặt cọc : (Phiếu thu số....... ngày....)
3- Số tiền bên A còn phải thanh toán:                          
 ..............đồng
 ..............đồng
 ..............đồng
 ............ đồng
 ..............đồng     
Đề nghị bên A thanh toán cho bên B số tiền là: ........................ đồng.

               Sau khi bên B nhận được số tiền là .................. đồng ; Bên B bàn giao cho bên A: 03 (ba) bản chính của Chứng thư thẩm định giá số: ....../2008/CT-TĐG-VFS ngày ..........về kết quả thẩm định giá, hợp đồng .........../2008/HĐ-TĐG-VFS coi như đã được thanh lý.
            
                Biên bản thanh lý Hợp đồng này gồm 02 trang, được lập thành 07 bản, Bên A giữ 03 bản, Bên B giữ 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau./-
 
ĐẠI DIỆN BÊN A
 
 
 
 
 
ĐẠI DIỆN BÊN B
KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
                PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 Nguyễn Thị Bình Minh
 
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
 
Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Hà Nội VFS
Địa chỉ: 37 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: 04.39368426 - Fax: 04.39368423