Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /home/thamdinhg/domains/thamdinhgiahanoi.com.vn/public_html/modules/mod_tintroi/tmpl/default.php(39) : eval()'d code on line 1
Nguồn: Ngân hàng Ngoại thương VN
Giá vàng
Thông tin website

Số lần xem bài viết : 2436077
Hiện có 1771 khách Trực tuyến
 
Quy chế Bán đấu giá lô vật tư, tài sản, thiết bị máy móc các loại thanh lý

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ
VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HÀ NỘI
 
 

Số : 91 QC/VFS-BĐG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

         Hà Nội, ngày 19  tháng 03 năm 2009

          
QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ
 
Bán đấu giá lô vật tư, tài sản, thiết bị máy móc các loại thanh lý
 do Cung văn hoá hữu nghị Việt Xô chuyển giao
 
  Căn cứ Bộ Luật dân sự ngày 28/10/1995;
       Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;
   Căn cứ Quyết định số 292/2008/QĐ-UB ngày 15/08/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển Trung tâm Tư vấn, dịch vụ thẩm định giá và bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tài chính Hà Nội thành Công ty cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ Tài chính Hà Nội;
   Căn cứ Quyết định số 34/CVH ngày 4/03/2009 của Cung văn hoá hữu nghị Việt Xô về tổng giá trị tài sản thanh lý;
Căn cứ vào Hợp đồng uỷ quyền bán đấu giá tài sản Nhà nước số 06/HĐ/2009/VFS-BĐG ngày 17/03/2009 của Cung văn hoá hữu nghị Việt Xô với Công ty cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ Tài chính Hà Nội;
Căn cứ Giấy đề nghị số 38/CVH ngày 5/03/2009củaCung văn hoá hữu nghị Việt Xô về việc thực hiện bán đấu giá lô vật tư, tài sản, thiết bị máy móc các loại thanh lý;Công ty cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ Tài chính Hà Nội ban hành Quy chế bán đấu giá lô vật tư, tài sản, thiết bị máy móc các loại thanh lý do Cung văn hoá hữu nghị Việt Xô chuyển giao như sau :
Điều 1. Danh mục tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, bước trả giá, tiền hồ sơ, tiền đặt trước vào đấu giá (có bảng kê chi tiết kèm theo).
- Giá khởi điểm:    639.851.000đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
- Tiền hồ sơ :                      500.000 đồng
- Tiền đặt trước:      32.000.000 đồng        
- Bước giá:                  1.000.000 đồng                   
Điều 2. Đối tượng tham gia đấu giá
2.1- Người được tham gia đấu giá: là các tổ chức, cá nhân trong nước, có nhu cầu tham gia đấu giá đáp ứng được các điều kiện sau:
- Tự nguyện nộp đơn vào tham gia đấu giá theo mẫu của Công ty có đóng dấu treo.
- Chấp nhận toàn bộ các quy định của Quy chế.
- Có năng lực hành vi dân sự.
2.2- Những người không được tham gia đấu giá
- Người không có năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự hoặc người tại thời điểm nhận hồ sơ đấu giá không nhận thức làm chủ được hành vi của mình.
- Những người làm việc trong tổ chức bán đấu giá hàng hoá; cha, mẹ, vợ, chồng, con của người đó.
- Người đã trực tiếp thực hiện việc giám định hàng hoá bán đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con của người đó.
- Những người không có quyền mua hàng hoá đấu giá theo quy định của pháp luật.
- Người có tài sản thuê Công ty tổ chức bán đấu giá.
 Điều 3. Nguyên tắc bán đấu giá
3.1- Việc bán đấu giá tài sản được thực hiện theo nguyên tắc công khai, liên tục, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.
3.2- Cuộc bán đấu giá được tiến hành khi có từ hai khách hàng trở lên đăng ký tham gia đấu giá. Trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá thì Công ty báo cáo bằng văn bản cho người uỷ quyền bán đấu giá xem xét quyết định.
Điều 4. Quy định về hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá
Khi đã đưa tin về thời gian xem hàng, nhận đơn và thời gian dự kiến tổ chức bán đấu giá, khách hàng có nhu cầu mua hàng đến Công ty nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:
4.1- Đối với tổ chức kinh tế:
- Người đại diện theo pháp luật nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty phát hành.
- Bản sao công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh ngành hàng phù hợp do cơ quan có thẩm quyền cấp để Công ty lưu vào hồ tham gia đấu giá theo quy định .
- Bản phô tô Chứng minh thư nhân dân của người tham gia đấu giá.
- Nộp tiền hồ sơ vào tham gia đấu giá theo quy định của Quy chế
- Nộp tiền đặt trước vào tham gia đấu giá theo quy định của Quy chế.
4.2- Đối với cá nhân:
- Nộp đơn tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty phát hành.
- Bản sao công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh ngành hàng phù hợp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Bản phô tô Chứng minh thư nhân dân của người tham gia đấu giá.
- Nộp tiền hồ sơ vào tham gia đấu giá theo quy định của Quy chế
- Nộp tiền đặt trước vào tham gia đấu giá theo quy định của Quy chế.
Trường hợp người trực tiếp nộp đơn tham gia đấu giá không tham dự được thì thực hiện việc uỷ quyền theo quy định của pháp luật (đối với tổ chức đơn vị do người đứng đầu ký uỷ quyền; đối với cá nhân phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú).
   Hồ sơ của người tham gia đấu giá phải được hoàn tất theo thời gian đã được ấn định.
Điều 5. Tiền đặt trước
5.1- Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp một khoản tiền đặt trước bằng 5% giá khởi điểm đã công bố bằng tiền mặt tại văn phòng Công tyhoặc nộp vào tài khoản số: 122.10.00.0073967 tại Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Thành, tương ứng với số tiền là32.000.000 đồng (Ba mươi hai triệu đồng chẵn ).
5.2- Tiền đặt trước của khách hàng chỉ giải quyết trả lại trong thời hạn nhận đơn theo quy định. Quá thời hạn trên, mọi trường hợp xin rút lại sẽ không được giải quyết.
5.3- Số tiền đặt trước được xử lý như sau:
- Người trúng đấu giá được trừ tiền đặt trước vào giá mua;
- Người không trúng đấu giá được trả lại tiền đặt trước sau 03 ngày làm việc kể từ khi phiên đấu giá kết thúc.
- Người tham gia đấu giá tự ý bỏ không tham gia đấu giá hoặc vi phạm một trong các quy định tại điểm 9.1 Điều 9 của Quy chế thì không được nhận tiền đặt trước.
- Trong trường hợp người tham gia đấu giá không tham dự được cuộc đấu giá do gặp phải các trường hợp bất khả kháng do thiên tai bão lụt, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ... nhưng lô hàng hoá bán ra không có người cạnh tranh thì Công tyvẫn báo cáo bằng văn bản cho người uỷ quyền bán đấu giá xem xét quyết định.
Điều 6. Thủ tục khai mạc phiên đấu giá
  1- Khai mạc phiên đấu giá: Giới thiệu các hồ sơ pháp lý về tài sản bán đấu giá và giới thiệu thành phần tổ chức bán đấu giá và người điều hành phiên đấu giá.
2- Người điều hành phiên đấu giá thực hiện nhiệm vụ:
- Điểm danh người tham gia đấu giá;
- Thông báo tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, bước trả giá;
- Thông báo nội quy phòng đấu giá;
- Hướng dẫn cách trả giá, bước trả giá hợp lệ;
- Lập biên bản xử lý các vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật;
- Công bố người trúng giá và lập biên bản bán đấu giá theo quy định.
Điều 7. Nội quy phòng đấu giá
- Không sử dụng các chất kích thích khi đến tham dự đấu giá;
- Không mang theo vũ khí, chất cháy, chất nổ đến khu vực tổ chức phiên đấu giá;
- Không sử dụng điện thoại di động hoặc bất kỳ truyền thông nào khác trong phòng đấu giá;
- Ngồi đúng vị trí được ban tổ chức hướng dẫn, không đi lại lộn xộn trong phòng đấu giá;
- Không nói chuyện, trao đổi bàn bạc giữa những người tham gia đấu giá;
- Không tranh luận với Hội đồng đấu giá với bất kỳ lý do nào.
Điều 8. Cách thức trả giá
Hình thức bán đấu giá được trả giá bằng bỏ phiếu một vòng, mỗi người tham dự đấu giá chỉ được phép tham dự 01 phiếu trả giá (cho vào một phong bì dán kín và bỏ vào hòm phiếu tại phiên đấu giá – khách hàng tự bảo mật thông tin ) tại Hội trường Tầng 3, Công tycổ phần Thẩm định giá và dịch vụ Tài chính Hà Nội, số 37 phố Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Việc công bố giá trả được công khai tại chỗ. Người nào trả giá cao nhất hợp lệ là người được mua lô hàng.
Giá trả hợp lệ = Giá khởi điểm + (n) lần bước giá
(trong đó: n là các số tự nhiên 0, 1 ,2, 3, 4, 5, 6......)
Trong trường hợp có nhiều khách hàng cùng trả một mức giá cao nhất thì Ban tổ chức tổ chức rút thăm để xác định người được mua lô hàng.
   Trong trường hợp người trả giá cao nhất không mua thì người trả giá cao thứ hai liền kề sẽ là người được mua nhưng giá bán cho người thứ hai chỉ thấp hơn với giá của người trả cao nhất một bước giá. Nếu người trả giá cao thứ hai không mua thì cuộc bán đấu giá coi như không thành và Công ty thực hiện quy trình bán đấu giá từ đầu.
Điều 9. Xử lý vi phạm Quy chế
9.1- Không trả lại tiền đặt trước cho khách hàng nếu khách hàng vi phạm một trong các trường hợp sau đây:
+ Trả giá dưới mức giá khởi điểm;
+ Trả sai bước giá qui định;
+ Trả giá cao nhất rồi xin rút lại giá;
+ Được mua nhưng từ chối mua;
+ Tham gia đấu giá nhưng không trả giá;
+ Nộp đơn và nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia đấu giá (trừ các trường hợp bất khả kháng do thiên tai bão lụt, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ...);
+ Xin rút đơn và không tham gia đấu giá sau ngày kết thúc nhận đơn đã được thông báo;
  + Đánh cắp thông tin giá trả của người khác và tự do phát ngôn làm lộ thông tin về giá trong thời gian trả giá của vòng đấu đó;
+ Vi phạm các quy định của quy chế và các quy định hiện hành của Nhà nước về bán đấu giá tài sản.
Số tiền đặt trước của khách hàng vi phạm được coi như nguồn thu của Công tyvà được sử dụng theo quy định hiện hành.
9.2- Truất quyền tham gia đấu giá trong các trường hợp sau:
- Tự ý rời khỏi phòng đấu giá;
- Không tôn trọng và tuân thủ những yêu cầu quyết định của người điều hành hoặc có hành vi cản trở, phá rối phiên đấu giá, không chấp hành nội quy phòng đấu giá bị người điều hành nhắc nhở, cảnh cáo nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.
Trong các trường hợp nêu trên người điều hành có quyền tạm ngưng phiên bán đấu giá để lập biên bản xử lý vi phạm và mời người vi phạm rời khỏi phòng đấu giá.
Điều 10. Điều kiện và thời gian thanh toán tiền mua tài sản bán đấu giá.
Người được mua tài sản phải đến Công ty cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ Tài chính Hà Nội để được hướng dẫn làm thủ tục ký hợp đồng và thanh toán tiền mua hàng trong thời gian là 5 ngày kể từ ngày có quyết định bán hàng.
Quá thời hạn trên coi như người được mua từ chối mua hàng và số tiền đặt trước của khách hàng thuộc về Công ty cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ Tài chính Hà Nội.
      Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nộp đủ tiền trúng giá, người mua được tài sản phải hoàn tất việc di chuyển tài sản ra khỏi kho hàng của Cung văn hoá hữu nghị Việt Xô. Quá thời gian trên, Công ty CP Thẩm định giá và dịch vụ tài chínhHà Nội và Cung văn hoá hữu nghị Việt Xô không có trách nhiệm giải quyết các thủ tục liên quan.
Điều 11. Tổ chức thực hiện
1- Mọi khiếu nại tranh chấp liên quan đến việc bán đấu giá tài sản được giải quyết theo qui định của pháp luật hiện hành.
2- Cán bộ viên chức của Công ty cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ Tài chính Hà Nội, người tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc bản quy chế này./.
 
 
Nơi nhận:                                                             
- Cung văn hoá hữu nghị Việt Xô;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Phòng DVBĐG, KTTV, TCHC (để thực hiện);
- Để thông báo niêm yết;
- Lưu VT.
 
  KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 
               (Đã ký)
 
 
   
         Nguyễn Trọng Bình

 

  Download danh sách tài sản kèm theo tại đây:files/Phu luc Hnghi Viet Xo(1).xls 

 
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
 
Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Hà Nội VFS
Địa chỉ: 37 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: 04.39368426 - Fax: 04.39368423