Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /home/thamdinhg/domains/thamdinhgiahanoi.com.vn/public_html/modules/mod_tintroi/tmpl/default.php(39) : eval()'d code on line 1
Nguồn: Ngân hàng Ngoại thương VN
Giá vàng
Thông tin website

Số lần xem bài viết : 2434394
Hiện có 328 khách Trực tuyến
 
Bán đấu giá ôtô thanh lý YAZ (UOAT) cứu thương, biển kiểm soát 31A-1996 doTrung tâm bảo trợ xã hội I trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội chuyển giao
  
                UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
        CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ
        VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HÀ NỘI 

                      Số :     TB/VFS-BĐG

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    Hà Nội, ngày    tháng 07 năm 2009

  THÔNG BÁO 

Bán đấu giá ôtô thanh lý YAZ (UOAT) cứu thương, biển kiểm soát 31A-1996 doTrung tâm bảo trợ xã hội I  trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội  chuyển giao

Căn cứ Quy chế bán đấu giá số   QC/VFS-BĐG ngày   /07/2009 của Công ty cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ Tài chính Hà Nội,

Công ty cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ Tài chính Hà Nội thông báo Bán đấu giá ôtô thanh lý YAZ (UOAT) cứu thương, biển kiểm soát 31A-1996 do Trung tâm bảo trợ xã hội I trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội chuyển giao như sau:

Danh mục tài sản bán đấu giá:

- Xe ô tô YAZ (UOAT) cứu thương.

+ Tình trạng xe: Xe cũ thu hồi biển số, không giao giấy tờ xe.

+ Số khung: 0043184. Số máy: 00405130

+ Tỷ lệ còn lại: 12%

+ Biển kiểm soát: 31A-1996

- Giá khởi điểm:10.000.000 đồng

- Tiền hồ sơ : 20.000 đồng

- Tiền đặt trước:500.000 đồng   

-  Bước giá:100.000 đồng

1. Khách hàng tham khảo hồ sơ, đăng ký xem hàng từ 09h đến 16h ngày 29/07/2009 tại phòng Bán đấu giá tầng 6 Số 37 Lý Thường Kiệt,Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Khách hàng được xem hàng từ 09h đến 11h30 ngày 30/07/2009 (thứ 5) tại: Trung tâm bảo trợ xã hội I Hà Nội, thôn Đồng Dầu, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội.

3. Nộp đơn tham gia đấu giá vào ngày 31/07/2009 (thứ 6)tại văn phòng tầng 3 Công ty - số 37 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội (trong giờ hành chính).

4. Công ty dự kiến tổ chức bán đấu giá vào 08h30 ngày 04/08/2009 (thứ 3) tại Hội trường Tầng 3, Công ty cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ Tài chính Hà Nội, số 37 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điều hành cuộc bán đấu giá do đấu giá viên của Công ty thực hiện.

5. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham dự đấu giá xin liên hệ tại Công ty - số 37 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: (04) 39.368424.Thông báo này được niêm yết tại trụ sở của Công ty cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ Tài chính Hà Nội- số 37 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trung tâm bảo trợ xã hội I Hà Nội./. 

                Nơi nhận:                                                                
                - Trung tâm bảo trợ xã hội I;
                - Ban Giám đốc Công ty;
                - Phòng DVBĐG, KTTV, TCHC(để thực hiện);
                - Để thông báo niêm yết;           
                - Lưu VT.
             KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
           PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC                            

                         (Đã ký)  

               NguyÔn Träng B×nh    

 
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
 
Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Hà Nội VFS
Địa chỉ: 37 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: 04.39368426 - Fax: 04.39368423